facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rekrutacja na semestr letni na rok akademicki 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz kryteriami przyjęć na studia rozpoczynającymi się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020. 

Internetową Rejestracją Kandydatów objete będą nastepujace kierunki studiów

 • chemia, specjalność: chemia budowlana – studia II stopnia stacjonarne;

 • Computer Science (for BEng holders) – studia II stopnia stacjonarne;

 • fizyka medyczna – studia II stopnia stacjonarne;

 • geologia stosowana ( po studiach inżynierskich) – studia II stopnia stacjonarne:

 • informatyka (po studiach inżynierskich) – studia II stopnia stacjonarne;

 • informatyka (po studiach inżynierskich) – studia II stopnia niestacjonarne;

 • inżynieria biomedyczna (po studiach inżynierskich) – studia II stopnia niestacjonarne;

 • inżynieria materiałowa (po studiach inżynierskich) – studia II stopnia stacjonarne;

 • Materials Science and Engineering (for BEng holders) – studia II stopnia stacjonarne;

 • mechatronika – studia II stopnia stacjonarne;

 • mikro i nanotechnologia – studia II stopnia stacjonarne.

Rejestracja podstawowa prowadzona będzie do 15 lutego 2020 do godz. 23.59.

​W harmonogramie rekrutacji przewidziano również dodatkowe nabory, które będą uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc po zakończeniu naboru podstawowego. Rekrutacja na semetr letni zakończy się 31 marca 2020 r.

Jak zarejestrować się w Systemie IRK UŚ?

 

Najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziecie na stronach:

Dla niezdecydowanych kandydatów mamy przygotowany  quiz „U-kierunkuj się”, będący interaktywnym narzędziem, które umożliwia uzyskanie informacji na temat kierunków oferowanych przez Uniwersytet Śląski. Dzięki odpowiedziom na kilkanaście pytań, użytkownicy otrzymują spersonalizowaną listę kilku kierunków studiów z różnych wydziałów dopasowanych do ich zainteresowań i preferencji.  Quiz dostępny na stronie https://ukierunkujsie.us.edu.pl/

Dodatkowo można się z nami skontaktować pisząc na adres rekrutacja@us.edu.pl  lub poprzez fanpage na Facebooku  - Rekrutacja UŚ, gdzie na bieżąco kandydaci są informowani o najważniejszych kwestiach dotyczących procesu rekrutacji oraz udzielane są odpowiedzi na nurtujące kandydata pytania. 

Wszystkie informacje dla kandydatów zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej przeznaczonej dla kandydatów na studia: www.kandydat.us.edu.pl  .

​Informacja dla kandydatów, którzy składali do okręgowych komisji rekrutacyjnych wniosek o weryfikację sumy punktów.

​Jeżeli przystępowałeś do egzaminu maturalnego w 2019 roku i ubiegałeś się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim, ale nie zostałeś zakwalifikowany z powodu niewystarczającej liczby uzyskanych punktów rankingowych, a teraz Twój  wynik egzaminu maturalnego został podwyższony wskutek weryfikacji punktów przez okręgową komisję egzaminacyjną lub odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego możesz wystąpić  z wnioskiem do właściwej komisji rekrutacyjnej o uwzględnienie tego podwyższonego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym. ( wzór wniosku)

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.