facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Logo Wiele Wyborów – Jeden Uniwersytet

Uniwersytet Śląski to uczelnia prowadząca studia na dwunastu wydziałach zlokalizowanych w czterech miastach województwa śląskiego: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie. Oferta edukacyjna obejmuje kierunki z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych, a także sztuki. W roku akademickim 2017/2018 kandydaci na studia mają do wyboru 75 kierunków i 228 specjalności. Osoby o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia mogą wybrać indywidualne studia międzyobszarowe.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2017/2018, która obejmuje wszystkie rodzaje studiów: pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpoczęła się 1 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00. Rekrutacja podstawowa prowadzona będzie do 9 lipca do godz. 23.59.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na następujących stronach:

 

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.